Blog Image

11 września 2018

LATAJĄCY DYSK - ALTERNATYWA DLA PIŁKI NA LEKCJACH WF

Ultimate frisbee to gra zespołowa z wykorzystaniem plastikowego, latającego dysku. Przepisowy ma średnicę 27 cm i waży 175 gramów. Taki dysk można kupić np. bezpośrednio u drużyn grających w tę grę (za ok. 50 zł za sztukę), w dużych sieciowych sklepach sportowych (za ok. 60 zł) lub przez Internet. Gdy kilka lat temu po raz pierwszy spróbowałam wprowadzić frisbee do moich lekcji WF, nie miałam pieniędzy od szkoły na zakup nikomu nieznanego sprzętu za 1000 zł (przy potrzebnych mi 20 sztukach). Użyłam więc dysków z hurtowni zabawek. Znalazłam nieco lżejsze, ale średnica była taka sama, a sztuka kosztowała 3,50 zł :) Później wiele dzieci zapragnęło mieć własne, oryginalne dyski i takie przynosiły ze sobą na zajęcia. Prowadząc lekcje z gier zespołowych bardzo lubię, gdy chociaż podczas rozgrzewki każdy uczeń może poćwiczyć z własnym egzemplarzem wykorzystywanego przyboru. Jest to ważne szczególnie dla mniej sprawnych osób, które w grze rzadziej dostają podania, więc mają mniej możliwości do nauki posługiwania się sprzętem (paradoksalnie – gdyż powinni ćwiczyć więcej). Dlatego nauczycieli rozpoczynających swoją przygodę z nauką ultimate zachęcam do zakupu tylu dysków, by w najliczniejszej klasie każdy mógł przez chwilę poćwiczyć ze swoim (a przynajmniej na spółkę z drugim współćwiczącym). Zaczynając od sprzętu z hurtowni zabawek koszt zakupu kompletu dysków nie powinien w większości przypadków przekroczyć 100 zł. Do tego potrzebne są nam jedynie pachołki bądź grzybki do oznaczenia pola gry, czyli sprzęt, którym dysponuje chyba każda szkoła. Poniżej przedstawiam scenariusz lekcji dla początkujących – nie tylko uczniów, ale też nauczycieli :) Zaproponowane rozwiązania są zmodyfikowaną wersją popularnych ćwiczeń z piłką – inny jest tylko przybór. Dlatego ta lekcja powinna udać się nawet tym nauczycielom, którzy wcześniej nie próbowali swoich sił w ultimate frisbee. Scenariusz został napisany w taki sposób, by można go było wykorzystać na lekcję z obserwacją dyrektora szkoły lub w czasie praktyk studenckich (czyli tam, gdzie potrzebny jest nam scenariusz jako dokument, poprawny metodycznie). Należy dopisać jeszcze datę, imię i nazwisko prowadzącego oraz dopasować do swoich potrzeb wiek ćwiczących (klasę) i ich liczbę oraz ilość wykorzystywanego sprzętu. Powodzenia! :) <hr> **SCENARIUSZ LEKCJI** __Klasa:__ IV – VIII SP, __płeć:__ dziewczęta i chłopcy __Liczba ćwiczących:__ dowolna, najlepiej parzysta __Miejsce ćwiczeń:__ do wyboru: polana, boisko, hala gimnastyczna __Przybory__: dyski frisbee, tyczki, pachołki lub grzybki, szarfy lub znaczniki **Temat lekcji:** Ultimate frisbee – nauka podstawowych podań i chwytów dysku. __**Zadania szczegółowe:**__ __Usamodzielniające ucznia__: uczeń pamięta o zachowaniu bezpieczeństwa podczas ćwiczeń; kontroluje swoje pole ćwiczeń; nie przeszkadza innym i nie wchodzi na pole współćwiczących; dokonuje samokontroli wykonywanych ćwiczeń; pomaga słabszym kolegom i/lub koleżankom w wykonywaniu ćwiczeń; __Umiejętności__: uczeń potrafi poprawnie podać dysk frisbee przynajmniej jednym z dwóch poznanych sposobów oraz poprawnie przyjąć podanie przynajmniej jednym z trzech poznanych sposobów; __Wiadomości:__ uczeń zna podstawowe zasady dotyczące podań i chwytów dysku frisbee; wie, w jaki sposób można wykorzystać dysk frisbee podczas ćwiczeń kształtujących w rozgrzewce; __Sprawność motoryczna:__ uczeń poznaje ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową , rozwija orientację przestrzenno – czasową poprzez rzuty i chwyty dysku frisbee; **Metody prowadzenia zajęć:** Reproduktywne: naśladowcza – ścisła, zadaniowa – ścisła Proaktywne: zabawowa – klasyczna Kreatywne: problemowa, ruchowej ekspresji twórczej **Formy organizacyjne:** Prowadzenia zajęć: frontalna, indywidualna, zajęć w zespołach Podziału uczniów: drużyny, grupy, pary Porządkowe: szereg, dwuszereg, luźna gromadka, koło Intensyfikujące: gra, współzawodnictwo | **Tok lekcyjny** | **Nazwa i opis ćwiczenia** | **Czas, dozowanie** | **Uwagi organizacyjno - metodyczne** | | --- | --- | --- | --- | | **Część wstępna:** | | *13'* | | | 1. Ćwiczenia porządkowo-wychowawcze | Zbiórka, przywitanie, podanie tematu lekcji, umotywowanie do zajęć. | 3' | Ustawienie w szeregu | | 2.Zabawa o charakterze ożywiającym | „Berek z dyskiem” <br> Uczniowie biegają swobodnie po wyznaczonym terenie. Berek biega z dyskiem w ręku. „Zberkowanie” następuje przez dotknięcie współćwiczącego dyskiem, wykonując ruch imitujący podanie. Dotknięta osoba bierze kolejny dysk z wyznaczonego miejsca i dołącza do berka. Wygrywa osoba, która zostanie „zberkowana” jako ostatnia. | 2' | Teren zabawy ograniczony pachołkami z czterech stron. | | 3.Ćwiczenia kształtujące z przyborem | - bieg truchtem w różnych kierunkach z przekładaniem dysku wokół bioder;<br>- j.w., dołączamy ruchy głowy: potakujące i zaprzeczające oraz skręty głowy na boki;<br>- bieg truchtem w różnych kierunkach z jednoczesnym podrzutem frisbee jednorącz pionowo w górę i chwytem dowolną ręką;<br>- j.w., ale po chwycie frisbee uczniowie przyjmują dowolną pozycję obniżoną;<br>- bieg truchtem w różnych kierunkach, równoczesne podania frisbee między dowolnymi ćwiczącymi rzutem pionowym w górę w przód;<br>- w marszu w różnych kierunkach, wypad w przód na przemian P i LN z jednoczesnym przełożeniem dysku pod nogą;<br>- marsz w miejscu, twarzą do środka koła, unoszenie wyprostowanej pod <) 90° nogi do przodu i do boku, na przemian P i L, z jednoczesnym przełożeniem dysku pod nogą;<br>- w miejscu, twarzą do środka koła, wypady P i LN do boku;<br>- na obwodzie koła, dyski położone na trawniku przy stopach, przeskoki obunóż i jednonóż w P i L stronę, w przód i w tył;<br>- na obwodzie koła, bez fazy lotu: podania do współćwiczącego stojącego z boku i jednoczesne chwyty dysku od ćwiczącego stojącego z drugiej strony, w P i L stronę. | 8' | 8’ łącznie trwają wszystkie ćwiczenia. | | **Część główna:** | | 25' | | | 1. Ćwiczenia techniki rzutu | 1. Rzuty dysku z backhandu<br>Ćwiczący ustawieni w szeregu, każdy ze swoim dyskiem. Mogą wykonać symulację rzutu (2x), a następnie płaski rzut do przodu. Po zbiórce dysków ćwiczenie wykonujemy w przeciwną stronę. | 4x | Podział ćwiczących na dwa szeregi. Zbiórka dysków następuje po oddaniu rzutów przez wszystkich. | | | 2. Rzuty dysku z backhandu do celu<br>Uczniowie ustawieni w szeregu. Wyko-nują płaski rzut do przodu, starając się trafić w górną część tyczki. Po zbiórce dysków ćwiczenie wykonujemy w przeciwną stronę. | 4x | j.w. | | | 3. Rzuty dysku z forehandu<br>Ćwiczący ustawieni w szeregu, każdy ze swoim dyskiem. Wykonują symulację rzutu (2x), a następnie płaski rzut do przodu. Po zbiórce dysków ćwiczenie wykonujemy w przeciwną stronę. | 4x | j.w. | | | 4. Rzuty dysku z forehandu do celu<br>Uczniowie ustawieni w szeregu. Wykonują płaski rzut do przodu, starając się trafić w górną część stojaka. Po zbiórce dysków ćwiczenie wykonujemy w przeciwną stronę. | 4x | j.w. | | | 5. Podania i chwyty w dwójkach<br>Ćwiczący ustawieni w dwójkach na wprost siebie wykonują podania i chwyty frisbee dowolnym sposobem w miejscu. Stopniowo zwiększają odległość między sobą. | 4' | Uczniowie wykonują podania z backhandu i forehandu natomiast chwyty oburącz oraz jednorącz nadchwy-tem i podchwytem. | | | 6. Podania i chwyty w dwójach, z przemieszczeniem<br>Ćwiczący ustawieni w dwójkach na wprost siebie wykonują podania i chwyty dysku dowolnym sposobem, przemieszczając się przy tym w przód. | 3' | Podanie musi nastąpić w miejscu. Przemieszczać może się tylko zawodnik bez dysku. | | 2. Gra doskonaląca rzuty | „Kto dalej”<br>Ćwiczący podzieleni na dwie drużyny. Każda osoba z drużyny ze swoim frisbee. Pierwsze osoby z rzędów wykonują rzut na odległość do oznaczonych stref punktowych. | 3' | Dla ułatwienia przy zliczaniu punktów, każda z drużyn posiada frisbee w innym kolorze. | | 3.Gra uproszczona | „Pięć podań”<br>Uczniowie podzieleni na dwie drużyny, wykonują podania i chwyty frisbee między sobą na określonym polu. Za każde poprawnie wykonanych 5 podań (frisbee nie może upaść na podłoże) drużyna otrzymuje 1 pkt. Wygrywa drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów. | 5’ | Po zdobyciu punktu przez jedną drużynę, gra wznawiana jest przez drużynę przeciwną z miejsca, w którym znajduje się dysk. | | **Część końcowa:** | | 7' | | | 1.Ćwiczenia korekcyjne | 1. Uczniowie maszerują w różnych kierunkach z dyskami na głowach, na sygnał prowadzącego przyjmują dowolną pozycję siedzącą i ponownie wstają, cały czas utrzymując prawidłową, wyprostowaną postawę. | 1' | Dysk ułożony jest na głowie „do góry nogami”, uczniowie starają się nie upuścić go na ziemię. | | | 2. J.w., ale na sygnał prowadzącego uczniowie przyjmują pozycję w podporze tyłem z trzema, a następnie dwoma punktami podparcia, z czego jeden zawsze na frisbee. | 1’ | | | 2.Zabawa uspokajająca | „Kalambury”<br>Uczniowie podzieleni na dwie drużyny. Każda drużyna wybiera spośród siebie przedstawicieli, którzy biorą udział we wspólnej naradzie. Ustala się wtedy tematy zadań lub rolę do odgadnięcia przez drużynę przeciwną. Wyniki narady zostają przekazane nauczycielowi. Następnie wybrani przedstawiciele wyrażają ruchem temat lub rolę zaproponowaną do odgadnięcia. Wygrywa drużyna, która odgadnie więcej tematów. | 3’ | | | 3.Czynności organizacyjno-porządkowe | Zebranie sprzętu, podsumowanie lekcji, pożegnanie, wymarsz do szatni. | 2’ | |